Digital medvirkning i sentrumsplanen
Honningsvåg by. (Arkivfoto)

Digital medvirkning i sentrumsplanen

Nordkapp kommune vil ha medvirkning fra innbyggerne i arbeidet med sentrumsplanen.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 19.07.2021 09:45
Sist oppdatert : 19.07.2021 09:57

Nordkapp kommune har åpnet for digital medvirkning i utforming av sentrumsplanen for Honningsvåg.

Arbeidet med områdeplanen fra Førstevannet i nord til Juledagsneset i sør er i gang.

--Dersom sentrum også i framtiden skal være attraktiv som handelsområde, arbeidsplass, møtested, aktivitetsarena med mer, er det viktig at en ny plan utarbeides slik at den på en bedre måte møter dagens og framtidens behov med hensyn til bruk og vern av areal. Den nye sentrumsplanen utarbeides som en områdeplan, og skal være en viktig drivkraft og premiss for vekst og utvikling. Den skal også være realistisk og gjennomførbar, like mye som den skal være visjonær og nytenkende. Det sier kommuneplanlegger Vegard Juliussen til Radio Nordkapp.

--Vi har sammen med våre konsulenter, Multiconsult og Link Arkitektur, opprettet en interaktiv modell. (Lenke til modellen) Her kan du via et kart peke på området som funker godt i dag eller områder som med fordel kan forbedres, eller benyttes til noe annet. Modellen er interaktiv, så du kan navigere og panorere rundt i en digital tvilling av Honningsvåg. I modellen er det altså to måter for å medvirke på. Du kan velge å benytte deg av begge eller bare én. Den ene løsningen ber deg komme med konkrete forslag til arealbruk i kart. Den andre tar form som en tradisjonell spørreundersøkelse som ber deg vurdere ulike tema og utviklingstrekk, sier Juliussen.

Her kan du gi innspill


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS