Ny rapport: Ta bedre vare på kvinnene i fiskeyrket
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha mer likestilling i fiskerinæringen. (Foto: NFD)

Ny rapport: Ta bedre vare på kvinnene i fiskeyrket

Det har kommet en rapport om likestillingen i fiskerinæringen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.07.2021 12:00

Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres. Det viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene.

--Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største næringer. Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner. Her må alle sammen i alle ledd ta et tak for mer likestilling i fiskerinæringen. Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene».  Planen er at strategien skal legges fram i august.

Tre forklaringer på lav kvinneandel
Rapporten slår fast at det er tre åpenbare årsaker som hver for seg og samlet gir lav deltakelse av kvinnelige fiskere:
•En mannsdominert og til tider røff kultur.
•Større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn.
•Karrierevalg blant kvinner. 

Les hele rapporten
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS