Minst andel i Oslo, og Troms og Finnmark
Troms og Finnmark har blant den laveste andelen av tidlig alderspensjon. (Illustrasjonsfoto)

Minst andel i Oslo, og Troms og Finnmark

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.07.2021 21:25

Det er store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon. 

Rogaland har den største andelen alderspensjonister mellom 62 og 66 år. Minst andel finner vi Oslo, og Troms og Finnmark. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Fra 2011 ble pensjonsalderen redusert fra 67 til 62 år. Om lag 30,6 prosent av den bosatte befolkningen i alderen 62-66 år har valgt å ta ut alderspensjon i 2020. 

De siste årene har vi sett en reduksjon i andelen som tar ut alderspensjon før de fyller 67 år, spesielt blant menn. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS