Spillemidler til Redningsselskapet til nasjonal beredskap
Redningsselskapet har i 2021 fått penger fra Norsk Tippings overskudd fra 2020. (Illustrasjonsfoto)

Spillemidler til Redningsselskapet til nasjonal beredskap

Stortinget har sørget for at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal få andel av spillemidlene, overskuddet i Norsk Tipping.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.06.2021 21:45

Redningsselskapet mottar 178 269 780 kroner til nasjonal beredskap fra Norsk Tippings overskudd fra 2020.

Fra og med tildelingsåret 2018 ble fordelingen av Norsk Tipping sitt spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner lagt om basert på objektive kriterier. Ordningen skal bidra til å sikre viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid pluss natur-, miljø- og dyrevern.

Ordningen skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres.

Stortinget har gitt tilslutning til at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres en årlig fast andel av midlene. Disse tre organisasjonene utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap. Øvrige organisasjoner må søke. Søknadsfristen er 1. september.

Norges Røde Kors får 288 888 464 kroner, mens Norsk Folkehjelp får bevilgning på 21 940 896 kroner. Til sammen mottar Redningsselskapet, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp 489 099 140 kroner fra Norsk Tippings overskudd i 2020. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS