Penger til Nordkappmuseet
Karin Eriksen (Sp). (Foto Lars Åke Andersen, TFFK)

Penger til Nordkappmuseet

Nordkappmuseet har fått 400 000 kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommune til prosjektet «Samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring i Nordkapp»
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 27.06.2021 15:45

Fylkesrådet har valgt å støtte Museene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark med et prosjekt som skal øke samarbeidet mellom matproduksjon, kultur og reiseliv i Nordkapp-regionen med spesielt fokus på unge voksnes tilknytning til regionen. Samspillet skal forsterke opplevelsen av regionen som et spennende reisemål, en nyskapende matprodusent og et kreativt kultursentrum.

Fylkesrådet har innvilget 2,995 millioner kroner i tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom næringene lokalmat, kreative næring og reiseliv.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), sier at lokalmat, reiseliv og kreative næringer er næringer som gjennom samarbeid har potensiale for økt verdiskapning. 

--Økt samarbeid mellom næringene kan bidra til å styrke næringene og skape flere arbeidsplasser. Alle tre næringene er viktige for attraktivitet og stedsutvikling i distriktene og større bredde i tilbud og styrking av arbeidsplasser vil kunne bidra til økt bolyst og stedsattraktivitet, sier Eriksen i en pressemelding.

Mange gode regionale utviklingsprosjekter
De aktuelle næringene er sterkt berørt av covid-19 og fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er stolt av å kunne bevilge midler til gode regionale samarbeidsprosjekter i Troms og Finnmark. 

For eksempel skal Visit Harstad utvikle en opplevelsesrute gjennom Harstad, Kvæfjord og øyriket Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy. Opplevelsesruten skal bidra til at det blir attraktivt for besøkende å reise i regionen på jakt etter de spesielle opplevelsene. 

Et annet godt utviklingsprosjekt er Filmdestinasjon Nord-Norge. Prosjektet skal berede grunnen for samarbeid mellom reiseliv- og filmnæringen i Nord-Norge gjennom å utvikle modeller for bærekraftig filmproduksjon og filmturisme. Prosjektet skal legge til rette for økt samspill mellom filmbransjen, opplevelsesprodukter og lokal kultur og natur. 

Prosjektet er også positivt for videreutviklingen av Nordnorsk Filmkommisjonen. Nordnorsk filmkommisjon ble stiftet av de nordnorske fylkeskommunene i 2020 og har som målsetning å øke markedsføringen av landsdelen som filmdestinasjon og bistå til lokal bransjebygging. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordnorsk Filmsenter, Samisk Filminstitutt, Filmfond Nord, FilmCamp og Filmklynge Nord.

Slik fordeler tilskuddene seg: 

Søker

Prosjekttittel

Kommune(søker)

Tilskudd

Alta Næringsforening

Søknad om støtte til prosjekt Byfest i Alta

Alta    

400 000

Arctic Lux Emma Gunnarsson

Ankerfeste - forprosjekt - Kystens gjestfrihet

Alta   

200 000

Harstad kommune

Tore Hunds rike: OPPRIGG

Harstad    

700 000

Johansen, Vigdis

Sommer 2021, en kulinarisk reise i eget fylke

Karlsøy  

100 000

Museene for Kystkultur og Gjenreising
i Finnmark

Samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring i Nordkapp

Nordkapp  

400 000

Nordnorsk Filmkommisjon AS

FILMDESTINASJON NORD-NORGE. Utredning for reiseliv- og filmnæringssamarbeid i nord

Tromsø  

250 000

Sjømatfestivalen AS

Liten fisk – stort hav

Tromsø   

195 000

Visit Harstad as

Opplevelsesrute Harstad, Kvæfjord og øyriket

Harstad    

400 000

Visit Senja

Våre historier/kulturarv som attraksjon for nye opplevelser

Senja   

350 000


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS