Flere i utdanning, færre i jobb
På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på fire prosentpoeng sammenlignet med 2019. (Foto: Kristine Lindebo)

Flere i utdanning, færre i jobb

Resultatene på kommunenivå varierer, ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.06.2021 23:30

Tall fra nasjonalt introduksjonsregister viser at 49 prosent av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020 gikk direkte over til arbeid eller utdanning.

Troms og Finnmark er andelen som gikk direkte over i arbeid eller utdanning på 39 prosent. De to kommunene med de beste resultatene er Harstad (55 prosent) og Senja (44 prosent). I alt 256 deltagere avsluttet introduksjonsprogrammet i Troms og Finnmark i 2020, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på fire prosentpoeng sammenlignet med 2019. Samtidig gikk kun 17 prosent av deltakerne direkte over til arbeid. Tidligere år har andelen ligget på cirka 25 prosent.

Høy arbeidsledighet på grunn av koronapandemien er likevel kun én av forklaringene på nedgangen i antall flyktninger som går direkte over til arbeid eller utdanning. Av de som avsluttet programmet i 2020 var nemlig kvinneandelen høyere enn i 2019. Erfaringsmessig har kvinner lavere måloppnåelse enn menn.

I alt 4 820 flyktninger avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, noe som er om lag 60 prosent færre enn i 2019. Dette skyldes i hovedsak at det siden 2018 har kommet færre flyktninger til Norge enn tidligere, og at midlertidig lov i forbindelse med koronapandemien gir utvidet tid i introduksjonsprogrammet.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS