Må låne penger til skolegården
Saken om Honningsvåg skolegård var til orientering i Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur.

Må låne penger til skolegården

Kommunestyret avgjør saken om Honningsvåg skolegård på møtet 29. juni.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 15.06.2021 17:28

Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret låner 1,5 millioner til Honningsvåg skolegård. 

Skolegården er i oppvekst, velferd og kultur, prioritert for utbedring. Den er tilgjengelig for store brukergrupper og sentralt plassert. Forprosjekteringen deler prosjektet inn i tre faser. Foreløpig ramme for prosjektet var satt til 1,9 millioner kroner, derav én million ble bevilget og finansiert i 2019. Rammen ble i 2021 økt til totalt 3,2 millioner kroner, inkludert overførte midler fra 2019 og 2020. 

Nå viser det seg at viktige deler av prosjektet har blitt tatt ut underveis og må tas inn igjen, noe som øker utgiftene med 1,5 millioner kroner. 

Kommunestyret avgjør saken på møtet 29. juni, men saken skal også innom formannskapet og har vært til orientering i Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur.

Kommunedirektørens innstilling: «Kommunestyret tar utredningen til etterretning, og vedtar at økte utgifter stipulert oppad til 1,5 millioner dekkes inn ved lånefinansiering.» 


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS