Kunnskap kan sikre laksestammene
Sametingsråd Silje Karine Muotka. (Arkivfoto)

Kunnskap kan sikre laksestammene

Sametinget skal behandle saken på samlingen i midten av juni.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.06.2021 12:00

Sametinget vil ha en vurdering av hvordan forvaltningen av laks har fungert gjennom de siste 30 årene. For å kunne få tilbake bærekraftige laksestammer, så betinger det lokal forvaltning der også tradisjonell kunnskap må inkluderes. Dette er et av tiltakene som kommer fram i Sametingets melding om laks.

Sametingsrådet legger fram en sametingsmelding om laksefiske i elv og sjø. Sametingets plenum skal behandle saken neste uke, 15. juni. 

Sametinget har i ulike sammenhenger behandlet laks i enkelte saker, men ikke i form av en egen melding der laksefiske både i elv og sjø er med. Det er nødvendig å ha en overordna langsiktig politikk om hvordan Sametingets politikk skal være i forvaltningen av laks.

--For Sametinget er det viktig å se hele livssyklusen for laks når Sametingets laksepolitikk skal stakes ut for de neste årene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressmelding.

Det som skjer med laksen i elvene, i fjordene og ut på det åpne hav henger sammen. Om innsiget av laks fra havet er lite så vil det ha betydning for det skjer i fjordene og i elvene. 

--Vi kan ikke se bare på isolerte deler av laksens liv uten å vurdere konsekvenser for resten av laksens livssyklus, sier Muotka. 

Det er ting som tyder på at lite lodde i havet har hatt betydning for laksebestandene i elvene de siste årene. Muotka sier at Sametinget venter i spenning på resultater fra Havforskningsinstituttet om dette – og disse funnene skal presenteres i løpet av høsten.


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS