Foreslår å styrke helse med syv millioner kroner
Nordkapp kommunestyre. (Arkivfoto)

Foreslår å styrke helse med syv millioner kroner

Forslag om å styrke helsesektoren med syv millioner kroner, forslag som skal innom formannskapet og kommunestyret i Nordkapp.
Nordkapp-budsjettet 2021
Raymond Elde
Publisert : 14.06.2021 05:20

Innsparingene i helsesektoren for 2021, er ikke mulig å gjennomføre. Derfor må Nordkapp kommunestyre regulere budsjettet på møtet 29. juni. 

Hvis kommunestyret går for administrasjonens forslag, blir det et budsjettunderskudd på 386 310 kroner. Dette foreslår administrasjonen å hente fra disposisjonsfondet.

De syv millionene som helsesektoren skulle styrkes med foreslås hentet fra budsjettoverskudd, samt økte frie inntekter på 2,4 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. 

Formannskapet skal først behandle saken, på møtet 17. juni. 

Alle formannskapspapirene


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS