Prosjekt i Nordkapp som trenger spillemidler?
Nordkapp Flerbrukshall, et prosjekt som mottok spillemidler. (Arkivfoto)

Prosjekt i Nordkapp som trenger spillemidler?

Nordkapp kommune ønsker en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader kommunen kan forvente seg.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 10.06.2021 21:40

Nordkapp kommune ønsker at lag og foreninger innen 22.juni varsler om planlagte spillemiddel-prosjekt som ønskes rullert inn på uprioritert eller prioritert liste.

Hensikten til Nordkapp kommune er å få en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader kommunen kan forvente seg den kommende søknadsprosessen. Den endelige fristen for å sende inn forslag er 1. september hvert år. 

Nordkapp kommune ber lag og foreninger sende oversikt til kommunalsjef for oppvekst, velferd og kultur, Rigmor Richardsen, gjerne med kopi til idrettsrådet. 

Det er kommunestyret i Nordkapp som vedtar anleggsplanen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS