Underskudd på 3 millioner kroner
Rådhuset, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Underskudd på 3 millioner kroner

Formannskapet og kommunestyret skal behandle tertialrapport nummer 1.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 10.06.2021 13:38

Driften av Nordkapp kommune i de fire første månedene i år viser et underskudd på 3 millioner kroner, ifølge tertialrapport nummer 1.

Det er en forverring på 200 000 kroner sammenlignet med den samme perioden i 2020. 

Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO-sektoren) og Oppvekst, velferd og kultursektoren (OVK-sektoren).

--Merforbruket innenfor HRO-sektoren slik det nå fremstår antas ikke å kunne dekkes innenfor rammene. Dette har sin bakgrunn i forhold som må kunne karakteriseres som ekstraordinære i den forstand at det både har påløpt ekstra utgifter som man ikke kunne forutse, samt sviktende og endrede forutsetninger. Det har kommunedirektøren skrevet i saksutredningen til formannskapet og kommunestyret. 

Merforbruket innenfor HRO sektoren er i det aller vesentlige knyttet til tre forhold: 
•Budsjettmål – nedtak tilsvarende kr 3, 875 mill. på årsbasis.  
•Covid 19- økte kostnader tilknyttet spesialturnus i forbindelse med pandemien. 
•Ressurskrevende tjenester- økte behov innenfor tjenester knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

For oppvekst er ekstrautgiftene knyttet til kjøp av skoleplasser i andre kommuner, skolevirksomheten, barnehager, kultur, kino og bibliotek.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS