NTP: Ap har sikret flertall for nasjonal skredsikringsplan
Nova, E69 nord for Repvåg, et av over 50 rasområder på E69, fra Olderfjord til Nordkapp. (Foto: Statens vegvesen, skredvinteren 2018)

NTP: Ap har sikret flertall for nasjonal skredsikringsplan

Mange av rasområdene er for eksempel på E69 fra Olderfjord til Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.06.2021 01:41
Sist oppdatert : 11.06.2021 14:52

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, fornøyd etter at intensjonen er å bruke mer penger på skredsikring. 

--Ap har tatt til orde for å bruke mer penger på skredsikring på vegene i Norge. Og nå er det oppnådd bred politisk enighet på Stortinget om dette, jubler transportpolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli, i en pressemelding.

Transportkomiteen har nettopp avsluttet behandlingen av ny Nasjonal transportplan, og partiene er i felleskap enige om å satse mer på skredsikring i vegbudsjettene fremover.

--Klimaendringene betyr våtere og villere vær, og det får konsekvenser for ferdselen. Derfor det må sikres mot flere og hyppigere skred, og det arbeidet må begynne nå med det samme. Ap vil øke satsingen på skredsikring med 3 mrd. kroner i den nye Nasjonale transportplanen, sier Myrli. 

Han påpeker at det er store behov for skredsikring på mange utsatte strekninger på både fylkes- og riksvegnettet. Det viktigste nå er å sette opp en prioritert liste over prosjekter.

--En samlet transportkomite har sluttet seg til Aps forslag om at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor, sier Sverre Myrli.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS