Dommen mot Nordkapp kommune blir stående
Einar Hauge nærmest og Jan Olsen. Bilde er fra kommunestyremøtet 10. september 2020 der vedtaket ble fattet som Vestre Finnmark tingrett har tatt stilling til.

Dommen mot Nordkapp kommune blir stående

Ingen av partene i arbeidsrettssaken mellom Einar Hauge og Nordkapp kommune har anket.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 08.06.2021 21:29

Ingen av partene, Einar Hauge og Nordkapp kommune, anker dommen i arbeidsrettssaken i Vestre Finnmark tingrett.

--Etter en helhetsvurdering synes det ikke hensiktsmessig å forfølge saken videre selv om vi er misfornøyde med dommen og det var dissens i erstatningsspørsmålet. Det sier ordfører Jan Olsen (SV) til Finnmarksposten.

Avskjedigede kommunedirektør Einar Arild Hauge forteller at han er fornøyd med dommen.

--Dommen var klar og grei. Mitt ønske er at Nordkapp kommune kan lære noe av dette, sier Hauge.

I en muntlig orientering til politikeren har ordfører fortalt at denne saken har kostet Nordkapp kommune 1,1 million kroner.

Dommen 
1. Einar Arild Hauge ble urettmessig avskjediget ved kommunestyrets vedtak av 10. september 2020.

2. Nordkapp kommune dømmes til å betale 50 000 kroner i erstatning for økonomisk tap til Einar Arild Hauge innen to uker fra forkynnelsen av denne dom.

3. Nordkapp kommune dømmes til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til Einar Arild Hauge innen to uker fra forkynnelsen av denne dom.

4. Nordkapp kommune dømmes til å betale 658 400 kroner i sakskostnader til Einar Arild Hauge innen to uker fra forkynnelsen av denne dom. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS