140 000 kroner til Nordkapp kommune
Nordkapp kommune har fått 140 000 kroner smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblem. (Illustrasjonsfoto)

140 000 kroner til Nordkapp kommune

Tilskudd til Nordkapp kommune, penger kommunen må bruke i løpet av året.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.06.2021 05:25

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har innvilget et tilskudd på 140 000 kroner til Nordkapp kommune for bruk i 2021, på smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblem. 

I vurderingen har Statsforvalteren lagt vekt på at tilskuddet skal bidra til aktivitet som kommer personer med rus- og/eller psykiske helseproblem raskt til gode i koronasituasjonen. Det har Statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i tilsagnsbrevet til Nordkapp kommune. 

Nordkapp kommune må benytte tilskuddet innen 31. desember 2021. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS