Militærøvelse i Finnmark
Tomas Beck er sjef for Finnmarklandforsvar. Skarpskytingsøvelser er en svært viktig arena for Forsvaret og Hæren. Øvelser som dette stiller store krav til sikkerheten og er viktig for hele systemet slik at avdelingene kjenner til prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser.

Militærøvelse i Finnmark

Det blir blant annet i øvelsen gjennomført skarpskyting med Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt 17 med artilleristøtte fra Brigade nord.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 04.06.2021 23:30

Hæren gjennomfører i ukene 22 og 23 (1. til 11. juni) øvelse Thunder Bolt. Som en del av denne skal Finnmark landforsvar (FLF) ha øvelsen Thunder Wolf. 

Dette er en øvelse med skarp ammunisjon som gjennomføres som et angrep med Porsanger bataljon der alle avdelingens våpentyper benyttes.

I tillegg er Hærens og Brigade nords nye artilleri som fraktes fra Setermoen i indre Troms til Porsangmoen med. Hensikten er å trene samvirke mellom Finnmark landforsvar og avdelinger fra Brigade nord og trenregimentet. 

Hoveddelen av skarpskytingsøvelsen for Porsanger bataljon med støttelement gjennomføres onsdag 9. juni. 

--Vi skal gjennomføre en skarpskyting med Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt 17 hvor vi får artilleristøtte fra Brigade nord. Alt ledes av staben i Finnmark landforsvar. Dette er en viktig milepæl i utviklingen av FLF og viser at vi har kommet langt, forteller oberst Tomas Beck i en pressemelding. 

FLF har i forbindelse med øvelsen rekvirert følgende kommuner: Alta, Hammerfest, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby og Sør-Varanger.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS