Klimaendringene påvirker fremtidens jakt og fiske
Rype i Finnmark er en av artene forskerne har studert. (Illustrasjonsfoto)

Klimaendringene påvirker fremtidens jakt og fiske

Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.05.2021 03:45

Forskere har sett på konsekvensene for flere av artene vi fisker og jakter på.

Klimakrisen og tapet av natur henger tett sammen. Ny forskning viser at klimaendringene påvirker økosystemene så mye at det vil få store konsekvenser også for arter vi fisker og jakter på her i Norge. Det som hittil har vært bærekraftig høsting og kunnskapsbasert forvaltning, er ikke nødvendigvis det når økosystemene endres.

Forskningsprosjektet SUSTAIN har samlet økologer i Oslo, Tromsø og Trondheim for å studere hvordan vi kan drive biologisk forsvarlig høsting i et endret klima.

Forskerne har studert arter som fiskes eller jaktes på i følgende økosystem: Tamrein i fjelløkosystem, rein, fjellrype og fjellrev på Svalbard, lirype i Finnmark, rødrevbestander i nordområdene, elg og småvilt i skog, og fiskebestander i Mjøsa og Barentshavet, ifølge Forskning.no

Prosjektet er utviklet i samarbeid med næringer, forvaltning og frivillige organisasjoner. Resultatene kan derfor lett tas i bruk av forvaltningen og andre som bruker og forvalter naturen i disse områdene.

Denne kunnskapen er viktig for å kunne utøve bærekraftig forvaltning for jakt og fangst samtidig som klimaet og naturen er i endring. Brukerne har også deltatt aktivt på flere stadier i forskningen, melder Forskning.no


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS