Kvalitet i fokus når årets blåkveitefiske går av stabelen
Det tradisjonsrike blåkveitefisket blåses i gang den 15. mai. Blåkveita lever på store havdyp, mange timers kjøretid fra land. De som har kapasitet til det prøver å fiske hele kvoten på en tur, som dermed kan vare i flere døgn. (Foto: Norges sjømatråd)

Kvalitet i fokus når årets blåkveitefiske går av stabelen

Like før blåkveitefisket starter.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.05.2021 21:25

Det tradisjonsrike blåkveitefisket starter lørdag 15. mai. Norges Råfisklag skal ha ekstra fokus på kvalitet. 

I Norge blir blåkveita røkt og brukt som delikatesse, men mesteparten blir faktisk eksportert til Asia, der den blant annet brukes til sushi. Blåkveita skal fiskes også i år, til tross for koronapandemi og usikkert marked. Mer enn noen gang er det viktig å huske at kvalitet er et avgjørende viktig norsk fortrinn, i konkurranse med blåkveite fra andre land.

Fisket for kystflåten er regulert i to bestemte perioder på sommeren, med kvoter på mellom 20-25 tonn avhengig av båtlengde. Blåkveita lever på store havdyp, mange timers kjøretid fra land. Derfor prøver de som har kapasitet til det, å fiske hele kvoten på en tur, for å minimere både risiko og driftsutgifter. En slik tur kan dermed vare i flere døgn.

Kvaliteten på blåkveita
I 2020 gjennomførte råfisklagets kontrollører et særlig tilsyn med kvaliteten på blåkveite. Bakgrunnen var signaler om at norsk blåkveite oppnådde dårligere pris i markedet enn konkurrentene, og at dette skyldtes at kvaliteten var dårligere. 

--I fjor ønsket fiskerinæringen selv at vi skulle foreta et særskilt kvalitetstilsyn. Kontrollene avdekket at det fortsatt er behov for informasjon og læring om kvalitetshåndtering i forbindelse med blåkveitefisket, sier råfisklagets kvalitetskontrollør Jonette Braathen i en pressemelding. 

Såkalt «gele-kveite» er pekt på som en av kvalitetsutfordringene for norskfisket blåkveite. Det er mye som tyder på at forekomsten har økt de siste årene og foreløpig vet man lite om hvorfor kveita blir slik. Det rapporteres om lignende forhold på 1990-tallet og innledende undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet viser at forekomsten er størst i områdene Eggakanten/Barentshavet. Lengst nord er det anslått at «gele-kveite» utgjør seks prosent av fangstene.

--Det er imidlertid ikke noe som tyder på at denne tilstanden har noen sammenheng med behandlingen kveita får etter fangst, opplyser Jonette.

I arbeidet med kvalitet er det heldigvis noen enkle, effektfulle grep som kan tas. Råfisklagets kontrollør peker særlig på gode rutiner for kjøling av fisken.

--Blåkveita lever på store havdyp og i kalde områder med temperaturer under fire grader. For at kjøttet skal holde seg friskt så lenge som mulig, må fisken hele veien oppbevares i temperaturer ned mot null grader. Her står riktig nedkjøling med is helt sentralt, påpeker kvalitetskontrolløren.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS