Seifisket i forrige uke
Økning i seifisket i uke 18 sammenlignet med uke 17. (Illustrasjonsfoto)

Seifisket i forrige uke

Sei i Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.05.2021 05:31

Omsetningen av fersk sei kom opp i 1 750 tonn til en verdi av elleve millioner kroner i uke 18 fra mandag 3. til søndag 7. mai.  

Det er opp fra uke 17. Da ble det fisket 1 300 tonn til en verdi av ni millioner kroner. 

Kvantumet i uke 18 var fordelt med 540 tonn levert i Troms, 450 tonn i Vest-Finnmark, 290 tonn i Vesterålen, 240 tonn på Nordmøre, 110 tonn i Lofoten/Salten og mindre kvanta i de øvrige områdene. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang. 

Notfisket etter sei i nord kom i gang den siste uken. 175 tonn ble levert av to båter. Seinotfisket i sør ga leveranser av 200 tonn på Nordmøre, leveranser fra seks båter. 

Snurrevad stod imidlertid for det meste av seikvantumet med 780 tonn, fordelt med 380 tonn levert i Vest-Finnmark, 240 tonn i Troms, 110 tonn i Vesterålen og 40 tonn i Øst-Finnmark. 

340 tonn garnsei var godt spredt geografisk, mens vel halvparten av 210 tonn juksasei ble levert i Vesterålen. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS