Mener kommunene gjør en svært god jobb
Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. (Arkivfoto)

Mener kommunene gjør en svært god jobb

Godt integreringsarbeid og relativt god tilgang på jobber er noen av årsakene til positive tall.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.05.2021 03:45

Nye tall fra SSB viser at mange av flykningene som kom Norge under den såkalte flyktningkrisen, har bygget opp kompetanse, tatt utdanning og fått jobb. Fortsatt er det en vei å gå når det gjelder kvinners deltagelse i arbeidslivet, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Mange av flyktningene som kom til Norge i 2015 avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018. Av de nær 8 200 som gikk ut av introduksjonsprogrammet dette året, var 66 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. 

--Dette skyldes i stor grad deltagernes gode egeninnsats, men det handler også om et godt integreringsarbeid, og relativt god tilgang på jobber i Norge over tid. Mange kommuner gjør en svært viktig jobb for at flere flyktninger skal få varig fotfeste i arbeidslivet, sier IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding. 

Forskjell mellom menn og kvinner 
Av de som avsluttet programmet i 2018, var 73 prosent av mennene og 48 prosent av kvinnene sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter. Andelen er altså høyere for menn enn kvinner. Men over tid øker også andelen kvinner. Dette betyr at kvinner i snitt bruker lenger tid enn menn på å bli sysselsatt og/ eller starte utdanning etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet.

Hvilke kvalifiseringstiltak flyktningene deltar i under introduksjonsprogrammet har betydning for videre muligheter for overgang til arbeid og utdanning. IMDi følger årlig med på hvilke tiltak kvinner deltar i sammenlignet med menn, og publiserer i juni en oversikt over hvilke tiltak flyktninger deltar i under introduksjonsprogrammet.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS