Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering
Kommuner har samarbeidet om krisehåndtering i koronapandemien. (Foto: FHI)

Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

Riks
Raymond Elde
Publisert : 05.05.2021 01:30

Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020, men pandemien har også ført til at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering. Det viser DSBs årlige kommuneundersøkelse.

--Mye av det planlagte beredskapsarbeidet i kommunene ble satt på vent det siste året, og erstattet av praktisk krisehåndtering knyttet til koronapandemien, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. De skal kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede hendelser, og bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne. Denne rollen er tydeliggjort gjennom bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Hensikten er å utvikle og styrke trygge og robuste lokalsamfunn.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS