Gjennomslag for nye Skarvbergtunnelen
Slik var det i oktober 2020. (Arkivfoto)

Gjennomslag for nye Skarvbergtunnelen

Ny milepæl for arbeidet med Skarvbergtunnelen.
E69
Raymond Elde
Publisert : 04.05.2021 12:40

Tirsdag formiddag fikk entreprenøren Skanska gjennomslag i nye Skarvbergtunnelen på Europavei 69 til Nordkapp.

Dagens skarvbergtunnel ligger på E69 mellom Olderfjord og Repvåg. Den tilfredsstiller ikke myndighetskrav og er ulykkesbelastet. I tillegg er deler av vegen etter tunnelen svært skredutsatt.

Totalt bygges det nå cirka 6 ,8 kilometer ny E69 der den nye tunnelen utgjør nesten tre-og-en-halv kilometer. Ny-tunnelen bygges med fysisk skille mellom bilister og myke trafikanter. Hele tunnelen frostsikres, noe som fører til at dagen store irritasjonsmoment med kuldeporter forsvinner. I den gamle tunnelen kjører trafikanter i porten og da blir tunnelen stengt i seks timer.

Hel siden fastlandsforbindelsen til Magerøya ble åpnet i 1999, har kampen om sikrer E69 fra Olderfjord til Nordkapp vært en kampsak i Nordkapp.

Arbeidet med tunnelen har gått saktere enn det Statens vegvesen og Skanska håpet, på grunnet dårlig og arbeidskrevende fjell. Opprinnelig var planen å åpne anlegget denne sommeren Nå er målet å kunne åpne veg og ny tunnel for trafikk før jul i 2022.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS