Samarbeidsavtale
Avtalen ble underskrevet av partene på Skaidi, torsdag i forrige uke. (Bilde) Fra venstre: Svein Tønnesen, daglig leder Finnmark Miljøtjeneste AS, Jørgen H. Masvik, daglig leder Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS og Ketil Johnsen, daglig leder Finnmark Ressursselskap AS.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale undertegnet i forrige uke.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 04.05.2021 01:24

Vefas IKS, Finnmark Ressursselskap og Finnmark Miljøtjeneste går sammen om å levere husholdningsavfall til ett mottaksanlegg. 

Det betyr at alt husholdningsavfall fra følgende kommuner skal leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta: Gamvik, Lebesby, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Hasvik og Alta. 

Bakgrunnen for samarbeidet er krav til økt materialgjenvinning, noe som fører til store kostnader for investering i sorterings- og behandlerløsninger. Finnmark Ressursselskap har i dag ikke eget sorteringsanlegg, mens Finnmark Miljøtjeneste sitt sorteringsanlegg har stort behov for oppdatering. Vefas har ledig kapasitet i sitt sorteringsanlegg, og denne avtalen gjør at man kan utnytte kapasiteten fullt ut. Avtalen gjør at det innføres to-skifts ordning slik at det blir drift i mottaksanlegget også på kveld. 

Samarbeidet omfatter transport, sortering og behandling av felles innsamlingsløsninger, som er nødvendig for å få optimale miljømessige og kostnadseffektive løsninger. Avtalen kan også utvides til også å gjelde innsamling av næringsavfall.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS