Kommunen tapte arbeidsrettssaken
Einar Hauge nærmest og Jan Olsen. Bilde er fra kommunestyremøtet 10. september 2020 der vedtaket ble fattet som Vestre Finnmark tingrett har tatt stilling til.

Kommunen tapte arbeidsrettssaken

Einar Hauge vant arbeidsrettssaken mot Nordkapp kommune.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 03.05.2021 12:32
Sist oppdatert : 03.05.2021 12:35

I april var det arbeidsrettssak mellom Einar Hauge og Nordkapp kommune etter at Hauge ble fratatt jobben som fungerende kommunedirektør i Nordkapp. 

Hauge ønsket en offentlig beklagelse fra kommunen, hvis ikke ble det rettsak.

I dag falt dommen i saken som tidligere kommunedirektør Einar Arild Hauge hadde reist mot Nordkapp kommune, etter at han ble avskjediget i fjor høst. 

Dommen slår fast at Hauge ble urettmessig avskjediget og pålegger Nordkapp kommune å betale erstatning både for økonomisk tap og oppreisning. Kommunen må også betale saksomkostningene til Hauge, melder Finnmarksposten.

I dommen fra Vestre Finnmark tingrett heter det:
1. Einar Arild Hauge ble urettmessig avskjediget ved kommunestyrets vedtak av10. september 2020.
2. Nordkapp kommune dømmes til å betale 50 000 -femtitusenkroner i erstatning for økonomisk tap til Einar Arild Hauge innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom.
3. Nordkapp kommune dømmes til å betale 50 000 -femtitusenkroner i oppreisningserstatning til Einar Arild Hauge innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom.
4. Nordkapp kommune dømmes til å betale 658 400 -sekshundreogfemtiåttetusenfirehundre- kroner i sakskostnader til Einar Arild Hauge innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom.

Dommen er avsagt under dissens. Mindretallet, meddommer Harila, har kommet til at det foreligger ugyldig endringsoppsigelse, men at det ikke er grunnlag for erstatning og oppreisning.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS