Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven
Reindriften har behov for areal. (Illustrasjonsfoto)

Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Veilederen skal være et verktøy, blant annet for kommuner.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.05.2021 21:45

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.

Reindriften er en arealavhengig næring. Sikring av areal­grunnlaget er blant de største utfordringene reindriftsnæringen står ovenfor.

Landbruks- og matdepartementet har nå utarbeidet en veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen skal synliggjøre både hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggings­prosesser, og hvilke plikter og rettigheter reindriften har. I tillegg skal veilederen bidra til å øke kompetansen om reindriften og om næringens behov og bruk av areal. 

--Veilederen som nå er utarbeidet vil bidra til økt kompetanse om gjennomføring av planprosesser innenfor reindriftsområdene og om reindriften. Jeg håper veilederen blir brukt og kommer til nytte både for planleggere og tiltakshavere, men også at reindriften får nytte av veilederen i arbeidet med plansaker i eget område, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) i en pressemelding. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS