Tar opp situasjonen med havbruksnæringens bærekraft
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Arkivfoto)

Tar opp situasjonen med havbruksnæringens bærekraft

Det blir debatt i Stortinget om havbruksnæringens bærekraft.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 01.05.2021 15:45

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tar opp situasjonen for havbruksnæringen i Stortinget. 

Myrseth spør i en interpellasjon om regjeringens planer for havbruksnæringen, blant annet med henvisning til næringens bærekraftutfordringer. 

Interpellasjonen til Cecilie Myrseth: 
«Havbruksnæringen er blant våre viktigste næringer. Arbeiderpartiet vil stille krav til næringen om bærekraftig utvikling samtidig som vi vil legge til rette for lønnsomhet og trygge arbeidsplasser. Det pågår mye innovasjon i næringen, og mye har forandret seg siden regjeringen la fram stortingsmeldingen om havbruksnæringen i 2015. Næringens bærekraftsutfordringer må tas på alvor, og dette påvirker også mulighetene for vekst.
Det blir også stadig viktigere å kunne dokumentere at fisken er produsert på en bærekraftig måte. For å redusere miljøpåvirkning og kutte utslipp mener Arbeiderpartiet at regjeringen skal gå i dialog med sjømatnæringen for å få på plass en forpliktende avtale, etter modell fra landbruket.
Vi har også etterlyst en ny melding om havbruk til Stortinget. Statsråden jobber nå med en havbruksstrategi som ikke skal forankres i Stortinget.
Hvilke planer har regjeringen for havbruksnæringen?» 

Om interpellasjon: 
En interpellasjon er et spørsmål som en stortingsrepresentant kan stille til regjeringen. En interpellasjon er ofte større og mer politisk viktige spørsmål enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen. Det settes også av mer tid til debatten av en interpellasjon enn et vanlig spørsmål.

Når regjeringen får et interpellasjonsspørsmål fra Stortinget må de svare senest én måned etter at det er stilt.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS