Nei til opsjon til tomt til leilighetsbygg
Fjærveien SUS har planer om et leilighetsbygg i Honningsvåg. (Illustrasjonsfoto, sendt Nordkapp kommune)

Nei til opsjon til tomt til leilighetsbygg

Fjærveien SUS, selskap under stiftelse, har fått svar fra Nordkapp kommune.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.04.2021 05:31

Nordkapp kommune ønsker ikke å gi opsjon til Fjærveien SUS på arealet Sjøgata 1A og Sjøgata 3 i Honningsvåg. 

Fjærveien SUS planlegger et leilighetsbygg med tre til fem etasjer med varierende høyde, samt tilhørende parkeringsareal under leilighetene. Bygget vil romme 19 til 21 leiligheter i varierende størrelser, ifølge søknaden Idar Jensen, Stein Arne Granaas og Kai Søderholm sendte til Nordkapp kommune. 

--Honningsvåg sentrum er i prosess med ny regulering. Dersom målsetningene skal nås er det særdeles nødvending å se hele sentrum i sammenheng. Det gjelder ikke minst det omsøkte området som har en sentral plassering og betydning for et helhetlig resultat. Det har kommunedirektør Stig Kjærvik og kommuneplanlegger Vegard Juliussen skrevet i brevet til Stein Arne Granaas. 

Nordkapp kommune anmoder Fjærveien SUS til å bidra til prosessen med ideer og initiativ når forslag til reguleringsplan foreligger.

Honningsvåg sentrum er i prosess med ny regulering. I vedtatt planprogram fremgår følgende målsetninger:
-Tilrettelegge for videre utvikling og nye utbyggingsområder. 
-Planlegging i forhold til utvikling som har skjedd de siste årene, og i forhold til kravene i gjeldende PBL og kartforskrift. 
-Integrere flest mulig gjeldende reguleringsplaner i områdereguleringen. (Redusere antall planer i sentrum)
-Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk og høyde i sentrum. 

Konkrete endringer/tema som skal vurderes:
-Tilrettelegge for nye utbyggingsområder.
-Avklare rammer for utvikling av torget.
-Vurdere krav i forhold til uteareal og parkering.
-Vurdere fortettingspotensialet i planen.
-Nye boligområder.
-Sikre grønne strukturer, herunder arealer til uteopphold, lek mm. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS