Tilskudd til spesielle miljøtiltak i Porsanger
Porsanger kommune har tilskuddsordning for jordbruket i Porsanger. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i Porsanger

Søknadsfristen for tilskuddordningen er satt til 1. mai.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.04.2021 01:30

Det er mulig å søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Porsanger. 

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd.

Søknadsfristen er satt til 1. mai 2021. 

Porsanger kommune har satt 50 000 kroner som maksimumsutbetaling for enkeltbruk pr år dersom ikke særlige grunner foreligger, ifølge kommunal tiltaksstrategi. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS