Torsken dominerer
God uke på fisket. (Illustrasjonsfoto)

Torsken dominerer

Norges Råfisklag med Fiskets Gang for uke 16.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 27.04.2021 16:00

Aktiviteten i fisket etter fersk torsk holdt seg gjennom uke 16, 19. til 25. april. Det var en god uke med en liten økning fra uken før. 

Sammenlignet med fjoråret lar rognkjeksfisket i Vest-Finnmark vente på seg. Dette kan nok henge sammen med høyere aktivitet i vårtorskefisket sammenlignet med foregående år. Fokuset ligger nok på å få opp utestående torskekvoter. 

--Økning i fisket etter fersk sei og hyse, brukbare kvanta levende hyse i Øst-Finnmark. God aktivitet på snurrevadfisket etter sei i Troms og Vest-Finnmark. Er også landet litt notsei på Nordmøre som for øvrig har brukbart totalkvantum. Her bidrar også snurrevad til totalen i tillegg til not. Det har Norges Råfisklag skrevet i Fiskets Gang. 

Råfisklagets omsetning i uke 16 ble på 395 millioner kroner. Av dette var 39,8 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter, hvorav 1 850 tonn torsk fra seks russiske frysebåter, seks trålere og én autoliner, stod for det meste. I tillegg inngikk leveranse fra et grønlandsk fabrikkskip der hovedfangsten var 800 tonn torsk omregnet til rundvekt. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS