Billigst strøm i nord
Det nordnorske prisområdet er forbundet med overføringslinjer mot Sverige og Midt-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Billigst strøm i nord

Næring
Raymond Elde
Publisert : 26.04.2021 01:19

Det er prisforskjeller på strøm med billigst strøm i nord. 

--Hittil i år har forskjellen mellom kraftprisene i Sør-Norge og Nord-Norge vært på over 14 øre/kWh, sier Olav Grunde Lauvdal, porteføljeforvalter i Ishavskraft, i en pressemelding. 

Sammen med resten av krafthandelsmiljøet i Ishavskraft følger han nøye med på det nordiske kraftmarkedet fra sitt hjemmekontor i Alta. Før nettleie, moms og andre offentlige avgifter ligger prisdifferansen hos husholdningskunder på nærmere 1 500 kroner for årets tre første måneder. Lauvdal viser til at Nord-Norge de siste fem årene har hatt noe lavere kraftpris, men at differansen vi har sett i år mellom nord og sør er på rekordhøye nivå. Han peker på at den lokale kraftbalansen avgjør prisen innenfor hvert område. Hver dag må produsentene og konsumentene anslå og melde inn hvor mye kraft de vil produsere og bruke i det påfølgende døgn. En slik auksjon gjennomføres i hvert enkelt prisområde og resultatet blir spotprisen. Siden det ikke er ubegrenset overføringskapasitet mellom regionene vil områder med kraftoverskudd oppleve lavere priser, mens underskuddsområder vil oppleve høyere priser.

Henger på Sverige
Det nordnorske prisområdet er forbundet med overføringslinjer mot Sverige og Midt-Norge, prisen i de tilgrensende områdene påvirker prisdannelsen. De siste årene har det blitt bygd ut mye ny kraftproduksjon i nord.

--Vi ser at kraftbalansen i Nord-Sverige har styrket seg markant de siste årene. Dette kombinert med begrenset overføringskapasitet sørover i Sverige gjør at prisområdene nord i Skandinavia ligger på et helt annet prisnivå enn prisområdene i sør, forklarer Lauvdal.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS