Ønsker å oppheve krokgarnforbudet umiddelbart
Forslag om stopp i sjølaksefiske. (Foto: Eva B. Thorstad, Vitenskapsradet.no)

Ønsker å oppheve krokgarnforbudet umiddelbart

Kommuner får støtte av Øst-Finnmarksrådet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.04.2021 15:45

Øst-Finnmarkrådet støtter uttalelsen om sjølaksefisket fra de fem berørte kommunene. 

Kommunene foreslår at det blir satt ned en uavhengig havarikommisjon for å gjennomgå villaksforvaltningen.

--Videre mener vi det er på tide å sikre at også villaksen inngår i en økosystembasert forvaltning sammen med andre fiskeslag og arter i sjøen, har Øst-Finnmarkrådet skrevet. 

Øst-Finnmarkrådet ber også at man umiddelbart opphever forbudet mot krokgarnfiske.

Regjeringen har sendt på høring forslag om stopp i sjølaksefiske fra Troms og sørover i år. Det gjelder også kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, store deler av Nordkapp kommune, ytre strøk av Porsanger og Laksefjord.
Det er foreslått forbud mot krokgarnfiske i hele landet i år.

Begrunnelsen for innstramningene er at laksen er truet, og at Norge har et særlig ansvar for å ta vare på bestanden. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS