Alle kommunene må ha praksisplasser
Arbeiderpartiet vil at kommunene skal stille med praksisplasser personer som utdanner seg som sykepleier. (Illustrasjonsfoto)

Alle kommunene må ha praksisplasser

I forrige uke avholdt Arbeiderpartiet landsmøte.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.04.2021 23:30

Landsmøtet i Arbeiderparti har vedtatt en resolusjon om mer utdanning i distriktene.

Et av strekpunktene i vedtaket:
--Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning. 

--Ap vil tette hullene i utdannings-Norge, og lansere en reform for lokale utdanningssentre over hele landet som skal gjøre livslang læring mulig der folk bor. Vi vil gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av
flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene. Dette vil vi gi fylkene ansvar for med statlig finansiering, står det i landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiet avholdt landsmøte i forrige uke. Delegasjonen til Finnmark bestod av: 
Wenche Pedersen (Vadsø). 
Marianne Sivertsen Næss(Hammerfest). 
Agnete Masternes Hanssen (AUF). 
Monica Nielsen (Alta).
 Knut Inge Store (Nesseby). 
Bernth Sjursen (Måsøy). 
Bjørn Johansen (LO). 
Stein Thomassen (Loppa).

I tillegg deltok Runar Sjåstad og Ingalill Olsen fra stortingsgruppen, Ronny Wilhelmsen fra sametingsgruppen, og Sigurd Rafaelsen og Kristina Hansen fra landsstyret.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS