Fire vil brøyte miljøvennlig i Vest-Finnmark
Statens vegvesen legger opp til mer miljøvennlig brøyting. (Foto: Statens vegvesen)

Fire vil brøyte miljøvennlig i Vest-Finnmark

Fire entreprenører ønsker oppdraget og er med i konkurransen.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 16.04.2021 21:25

Fire entreprenører ønsker jobben med å drifte riksvegene i Vest-Finnmark de neste fem årene. Alle forplikter seg til mer klimavennlig drift.

--Vi er svært godt fornøyd med konkurransen, og at både nasjonale og lokale entreprenører har meldt sin interesse, sier Torvald Tretteskog, seksjonsleder i Statens vegvesen, i en pressemelding. 

Entreprenørene som ønsker jobben er Anlegg Nord, Mesta AS, Presis Vegdrift AS og Vegdekke Industri AS. 

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å undertegne kontrakt i begynnelsen av mai. Kontraktsperioden gjelder i fem år fra 1. september. Hvis partene er enige, kan kontraktsperioden forlenges med opptil tre år, i tillegg til at Statens vegvesen har opsjon for ytterligere ett år.

Stort og krevende område
Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksveg 92 og riksveg 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta. Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.

Bedre brøyteprofiler
Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO2-utslipp i alle driftskontrakter.

--Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av vegnettet, sier Tretteskog.

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres. 

Tilbyder

Pris kr (eks. mva)

Anlegg Nord

484 241 815

Mesta AS

557 421 086

Presis Vegdrift AS

440 112 597

Vegdekke Industri AS

605 124 519


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS