Skreitoktet 2021 er i havn
Ett av mange trålhal under skreitoktet 2021. (Foto: Kjartan Mæstad/HI)

Skreitoktet 2021 er i havn

Observasjonene stemmer godt overens med inntrykket fra fiskeriet.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 16.04.2021 20:00

I to uker har «Johan Hjort» gått parallelle kurslinjer rundt Lofoten for å kartlegge årets innsig av skrei som kommer fra Barentshavet for å gyte. 

--Vi gikk ut spente, ettersom årets fiskeri etter skrei hadde meldt om at fisken var vanskelig å finne, særlig på innsiden av Lofoten. Våre observasjoner stemmer godt overens med inntrykket fra fiskeriet. Torsken står mer spredt, og inni Vestfjorden fant vi svært lite skrei, sier toktleder Edvin Fuglebakk i en pressemelding!Årets skreikart: Lite skrei å se på innsiden av Lofoten. (Kart: Malin Lie Skage / HI)

Under gytingen samler torsken seg i tette konsentrasjoner og går litt opp i vannmassene. Dette gjør den lett å observere med ekkolodd.

--For å støtte ekkoloddobservasjonene tok vi trålprøver for å få data på modning, alder og kysttorsk-innblanding. Langs kurslinjene gjorde vi også systematiske temperaturobservasjoner gjennom vannsøylen og systematiske håvtrekk for å kartlegge konsentrasjon av torskeegg i vannet, sier toktlederen.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS