Foreslår vedtak i planprogrammet for Nordkapp-halvøya
Kommunedirektøren foreslår at planutvalget vedtar planprogrammet for Nordkapp-halvøya. (Arkivfoto)

Foreslår vedtak i planprogrammet for Nordkapp-halvøya

Snart kan planprogrammet for områdeplanen for Nordkapp-halvøya være vedtatt av politikere i Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.04.2021 21:59

Kommunedirektøren foreslår at man vedtar planprogrammet for Nordkapp-halvøya i planutvalgets møte, mandag 19. april. 

Programmet har vært på høring og kan vedtas. En rekke privatpersoner, bedrifter og offentlige etater, har kommet med innspill til planprogrammet og er foreslått tatt med i den videre behandlingen. 

Fram til mai skal den nye planen utarbeides, så skal den til førstegangsbehandling i planutvalget i juni med høring i sommer. Andregangs behandling i planutvalget i september med sluttbehandling i kommunestyret i september. 

Senterpartiet og SV vant kommunestyrevalget i Nordkapp i 2019. I det første kommunestyremøtet etter valget ble det vedtatt å starte arbeidet med en ny områdeplan for Nordkapp-halvøya. 

Kommunedirektørens innstilling: 
«Planprogrammet for områdereguleringsplan Nordkapp-halvøya, datert 09.04.21, fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.» 

Dokumentene til planutvalget 19. april


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS