Ber om informasjon om Nordkapp-trappa
Arbeiderpartiet ønsker at politikere i Nordkapp skal få mer informasjon om Nordkapp-trappa. (Arkivfoto)

Ber om informasjon om Nordkapp-trappa

Arbeiderpartiets Kari Lene Olsen har sendt e-post til ordføreren.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.04.2021 21:29

I en e-post til ordføreren ber Arbeiderpartiet om at prosjektgruppa blir invitert til å informere om Nordkapp-trappa. 

Tidligere i år ble det klart at reindriftsnæringen og grunneieren, Finnmarkseiendommen, har sagt ja til at det blir bygget en trapp fra Elvedalen opp Storfjellet i Honningsvåg. Nå gjenstår de formelle tillatelsene fra kommunen etter høringsrunde hos blant annet Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og fylkeskommunen.

FeFo har støttet prosjektet med én million kroner og Repvåg Kraftlag med 600 000 kroner. Det gjenstår en del før prosjektet er fullfinansiert. Honningsvåg Turn & Idrettsforening står bak prosjektet som også søker tippemidler og støtte fra blant annet Samfunnsløftet til SpareBank1 Nord-Norge.

Arbeiderpartiet ber ordføreren invitere prosjektgruppa til å informere om prosjektet i formannskapet eller kommunestyret. 

Utdrag av Kari Lene Olsens e-post til kommunen: 
«Nordkapp Arbeiderparti ønsker en orientering vedr. sherpatrappa og framdriften. Kan ordfører ta initiativ overfor prosjektgruppa for en orientering om arbeidet til formannskapet eller kommunestyret?» 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS