Arbeiderpartiet krever mer rettferdige krisetiltak
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti. (Arkivfoto)

Arbeiderpartiet krever mer rettferdige krisetiltak

Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.04.2021 09:45

Dyp krise i deler av næringslivet, ifølge Arbeiderpartiet. 

--Koronapandemien har rammet norske arbeidsfolk og bedrifter svært ulikt. Mens enkelte sektorer har opplevd økt etterspørsel, har mange bedrifter i tjenesteytende næringer som uteliv, servering og reiseliv opplevd en dyp og langvarig krise. Det er urettferdig når krisetiltakene ikke treffer disse bedre, og det vil Arbeiderpartiet rette opp. Det sier Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti, i en pressemelding

Myrseth mener at kompensasjons- og støttetiltakene for næringslivet er utformet på en måte som forsterker forskjellene, særlig mellom små og store bedrifter. Han viser til at avisen Klassekampen har dokumentert at de største støttemottakerne får syv ganger mer per ansatt enn de små.

--I tillegg har forskjellene mellom folk økt ved at regjeringen ikke har stilt krav til at kun seriøse aktører kan motta støtte fra fellesskapet. Vi har sett bedrifter som har mottatt krisestøtte til tross for at de har tatt utbytter eller sagt opp ansatte. Slike eksempler er svært uheldige for tilliten til ordningene, understreker Myrseth.

--Skjevfordelingen av de økonomiske byrdene ved pandemien er både urettferdig og uheldig med tanke på å bevare levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Det må derfor komme på plass tilpasninger som i større grad støtter opp om de minste bedriftene, og sikrer at bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltakene får en sterkere støtteordning enn i dag, sier Myrseth.


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS