Ønsker å endre forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket
Statsforvalteren har på høring forslag om å endre forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker å endre forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket

Forslag fra Statsforvalteren i Toms og Finnmark.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.04.2021 15:45

Endring av forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark foreslår å fjerne fire tiltak innenfor miljøtemaene kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, plantevern og miljøavtale, samt innføre et nytt. Partene i jordbruksoppgjøret har nå bestemt at klimarådgivning skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd fra søknadsomgangen 2021.

Høringsfristen er satt til 9. mai 2021, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS