Rekord så langt i år
Godt fiske i uke ti. (Illustrasjonsfoto)

Rekord så langt i år

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag for uke ti.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 16.03.2021 01:24

Gode forhold værmessig det meste av forrige uke resulterte i totalomsetning på godt over 500 millioner kroner, noe som er bestenotering i år. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang

Det ble et toppkvantum av fersk torsk på 22 300 tonn, verdt 355 millioner kroner. 

--Til tross for økt aktivitet i Lofoten har fisket der vært ujevnt. Det var Vesterålen som toppet leveransene også i uke 10 med stor andel tatt på snurrevad.  Det var også økte landinger av hyse fra kystflåten, og statistikken toppes av Vesterålen og snurrevad. Det har Norges Råfisklag meldt i Fiskets Gang. 

Råfisklagets omsetning i perioden 8. til 14. mars i år ble på 531,1 millioner kroner, noe som er suveren toppuke så langt i år. Av dette var 77,9 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter, herav én islandsk ferskfisktråler og ni russiske frysetrålere.

Omsetningen for norske båter var 454,2 millioner kroner, fordelt med 391,6 millioner kroner på fersk og 62,5 millioner kroner på frosset råstoff. 

Flest båter i Øst-Finnmark var det i Båtsfjord med 18 linebåter, der den største fangsten var 12,3 tonn hysa. 

I Vest-Finnmark var det Havøysund og Breivikbotn som konkurrerte om flest båter med 61 juksabåter hver. Havøysund hadde den største juksafangsten med 5,1 tonn. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS