Nye tiltak mot forsøpling av havet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Nye tiltak mot forsøpling av havet

Fiskeridirektoratet har lansert en tiltaksplan mot marin forsøpling.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 02.04.2021 05:42

Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.

--Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske.

Foreslåtte tiltak
•Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap
•Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene
•Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske
•Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser
•Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg


Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS