Penger til Bergkunsten i Alta
Bergkunst i Alta, helleristning av bjørnefigur. (Foto: Bjørn Helberg, TMU / UiT)

Penger til Bergkunsten i Alta

Tilskudd skal videreutvikle arbeidet med bergkunsten i Alta.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.03.2021 15:45

Bergkunsten i Alta får et tilskudd på 3,7 millioner kroner, penger over statsbudsjettet som Riksantikvaren fordeler til de åtte verdensarvstedene vi har i Norge. 

Hvert år får verdensarv penger over statsbudsjettet. I år har Stortinget satt av 65 millioner kroner til formålet. Klima- og miljødepartementet er den øverste myndigheten for oppfølging av verdensarvstedene, men fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren.

Tilskuddene skal bidra til å utvikle områdene som fyrtårn for beste praksis innen natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formelt vern. 

Bergkunsten i Alta er særegen. I 2021 skal midlene gå til å videreføre arbeidet med dokumentasjon, sikring og utbedring av gangvegene. Det er i tillegg søkt om midler til bergkunstarkiv.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS