Planer for ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger?
Havila Kystruten i nordlys. (Illustrasjonsfoto)

Planer for ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger?

Arbeiderpartiets Ingalill Olsen vil vite når Havila Kystruten AS skal ta opp sin del av rutetilbudet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.03.2021 16:00

Ingalill Olsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, har stilt samferdselsministeren et skriftlig spørsmål.

Olsen ønsker å få vite hvilke planer regjeringen har for ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger, og når er det planlagt at Havila Kystruten AS skal ta opp sin del av rutetilbudet?

--Fra 1.januar 2021 er kystrutetilbudet utvidet til å anløpe alle 34 havner med 5 skip, noe som vil gi anløp om lag annenhver dag. Det betyr at lokaltrafikken og godstrafikken har en bedre forutsigbarhet og regularitet. Det er allikevel ikke det ordinære tilbudet, noe som skyldes covid-19 og stengte grenser. covid-19 situasjonen falt sammen med oppstart for Havila Kystruten AS, og selskapet har en avtale med Samferdselsdepartementet om at Hurtigruten AS betjener Havila Kystruten AS sine forpliktelser pr nå. Stortinget og offentligheten har interesse av å få kjennskap til regjeringens planer for opptrapping Kystruten og for Havila Kystrutens oppstart, har Ingalill Olsen skrevet som begrunnelse for spørsmålet. 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har foreløpig ikke besvart spørsmålet.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS