Strifeldt vil berge julegudstjenestene
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP. (Arkivfoto)

Strifeldt vil berge julegudstjenestene

Finnmark-representant med på et representantforslag på Stortinget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.12.2020 23:30

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, er en av representantene bak forslaget om å likestille smittevernreglene for fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler. 

--Jeg har i lag med flere representanter fra FrP fremmet et representantforslag om å likestille fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler, sier Bengt Rune Strifeldt til Radio Nordkapp. 

Bakgrunn
Julegudstjenesten er en viktig av familietradisjonen for veldig mange. Kirkebygg har tradisjonelt løsninger med fastmonterte sittebenker. Etter regjeringens gjeldende smittevernsanbefalinger, differensieres det mellom fastmonterte benker og fastmonterte stoler. Forslagstiller ser ingen grunn til at smittevernskrav om avstand og andre forhold i like stor grad kan overholdes med en benkeløsning som med en stolløsning. 

Resultatet av gjeldene smittevernregler er derfor at kirkebygg med en stolløsning kan ta imot inntil 200 personer til julegudstjeneste, mens kirker med benkeløsning bare kan ta imot inntil 50 personer. Dette fremstår for forslagstiller som en tilfeldig regel som er dårlig begrunnet som smitteverntiltak. 

Ifølge NRK Rogaland har menigheter allerede begynt å avlyse julegudstjenesten som følge av usikkerhet rundt regelverket, og uklarhet rundt om de får ha inntil 200 eller inntil 50 deltakere. En julegudstjeneste med inntil 200 deltakere anses med andre ord som hensiktsmessig å gjennomføre, mens en gudstjeneste med 50 deltakere avlyses. Usikkerhet medfører at julegudstjenester avlyses for å være på den sikre siden. 

Skal respekten for, og etterlevelsen av, Covid-19 tiltakene ha tillit i befolkningen over tid, er det viktig at enkelttiltak ikke fremstår tilfeldige og urimelige. Dette er etter forslagstillers oppfatning et tiltak som fremstår både tilfeldig og urimelig. 

Den tradisjonelle julegudstjenesten er spesielt viktig for mange eldre, en gruppe pandemien har rammet spesielt hardt. Å få komme ut av langvarig isolasjon i juletiden vil være et viktig lyspunkt for mange. 

Forslagstiller registrerer at regjeringen har gjort enkelte unntak i juletiden som vil kunne ha et potensiale for økt smittespredning, blant annet åpningen for å at flere enn normalt kan møtes inntil to ganger i løpet av høytiden. Da fremstår det som urimelig at en gudstjeneste som kan gjennomføres med god avstand og full respekt for alle smittevernregler ikke kan gjennomføres fordi kirken tilfeldigvis har benker og ikke stoler. 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
Stortinget ber regjeringen om å umiddelbart likestille smittevernreglene for fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler, så lenge øvrige smittevernregler overholdes.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS