Litt mindre skrei i år
Årets toktresultat viste litt mindre skrei enn i fjor, men forskerne mener det likevel var et bra gyteinnsig sett over tid. (Fotograf: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet)

Litt mindre skrei i år

Det årlige toktet har blitt gjennomført.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.10.2020 15:45

Årets skreitokt i Lofoten og Vesterålen viste at mengden skrei er litt lavere enn i fjor, men sett over tid var det likevel et bra gyteinnsig i år.

Det årlige toktet dekker gyteinnsiget av torsk til områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

De spesielle omstendighetene med koronapandemien gjorde at årets tokt ble forsinket, og måtte gjennomføres i «motsatt» retning slik at de mest sentrale områdene skulle bli dekket i tilsvarende tidsrom som tidligere.

I år gjorde forskerne et mengdeanslag på 553 tusen tonn skrei. Det er litt lavere enn i fjor, men forskerne mener det likevel var et bra gyteinnsig sett over tid.

--Toktet inngår i årets bestandsberegninger, og indikerer et noe lavere bestandsnivå enn hva de andre datakildene tilsier, sier toktleder Knut Korsbrekke i en pressemelding


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS