Ny skuterløype til Gjesvær
Nordkapp kommune vil at det skal være mulig å kjøre med snøskuter til Gjesvær. (Illustrasjonsfoto)

Ny skuterløype til Gjesvær

Nordkapp kommune har startet en prosess med utredning og fastsetting av både nye og eksisterende løyper.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 30.09.2020 09:32

Nordkapp kommune foreslår å opprette snøskuterløye til Gjesvær. Kommunen foreslår også å legge ned løypa til Helnes. 

Nordkapp kommune har sendt ut varsel om oppstart av revisjon av eksisterende og nye scooterløyper i Nordkapp kommune.

Gjeldende skuterløyper med tilhørende forskrift er vedtatt av Fylkesmannen med hjemmel i motorferdselloven. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021. Etter denne datoen vil ikke eksisterende skuterløyper være gyldige. Det er derfor igangsatt en prosess for utredning og fastsetting av både nye og eksisterende løyper.  

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypetraseer, bes melde dette skriftlig til Nordkapp kommune innen 1. november 2020.

Det er mulig å laste ned løypekart fra kommunens nettsted


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS