Størst økning av skog i sør og nord
Økning i tømmervolumet i produktiv skog i Nord-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Størst økning av skog i sør og nord

Tall for skog i landsdelene.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.08.2020 01:19

Det blir stadig mer skog, men det øker saktere enn før. De siste årene har den årlige tilveksten avtatt noe, samtidig som hogsten har økt. 

De siste ti årene var den prosentvise økningen av tømmervolumet i produktiv skog størst i Nordland og Troms. Deretter fulgte Telemark og Agder. Det var grana som økte mest. I Nordland og Troms ble det 29 prosent mer grantømmer, ifølge Statistisk sentralbyrå

Både i nord og sør og på Vestlandet er det effekt av den nokså store skogreisingen som fant sted i 1950- og 1960-årene.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS