Slik finner du beste MC lån til kjøp av motorsykkel
Kostnadseksempel: Lånebeløp 85.000,- o/5 år, nominell rente 13,50%, effektiv rente 16,50%, etabl. gebyr: 1.100,- , termingebyr 40,- kostnader 36.270,-. Totalbeløp: 121.270,-

Slik finner du beste MC lån til kjøp av motorsykkel

For å finne beste MC lån gjelder det å sammenligne priser før du tar et endelig valg. I utgangspunktet har du to muligheter: Du kan låne med sykkelen som pant, eller du kan ta opp et forbrukslån. Her er det du må vite om å låne penger til kjøp av motorsykkel.
Riks
Publisert : 01.03.2020 13:15
Sist oppdatert : 03.03.2020 13:27

Ulike lån i forskjellige banker

Valg av lånetype dikterer hvilke banker du kan henvende deg til. Tradisjonelle sparebanker yter alle MC-lån, men de krever til gjengjeld at motorsykkelen stilles som pant. Skal du ha et usikret lån må du normalt henvende deg til nisjebanker som tilbyr finansiering uten sikkerhetskrav.
 

Pant er bankens sikring mot tap

Når banken tar pant i en motorsykkel sikrer de seg mot eventuelle tap. Ved etableringen av et MC lån med sikkerhet vil pantesikringen av objektet tinglyses. Tinglyst pant blir registrert i Brønnøysundregisteret. Registreringen gir banken førsterett på pengene ved et eventuelt salg av sykkelen.

Dette gjør det så godt som umulig for eieren å selge motorsykkelen uten å gjøre opp med banken. En eventuell kjøper vil se at det er heftelser på sykkelen dersom det foretas en sjekk i registeret. Det samme vil en eventuell bank gjøre, dersom eieren forsøker å bruke motorsykkelen som pant for et annet lån eller kreditt.
 

Ingen pantesikring betyr høyere renter

Et usikret lån betyr at banken tar en høyere risiko for tap når de låner ut pengene. Dette kompenserer bankene for ved å øke renten på lånet sitt. På sett og vis virker dette på samme vis som forsikringer. Alle kunder er med på å betale for andres tap, gjennom det at alle betaler en høyere premie (renter) for den summen de låner.
 

Hvor stor er renteforskjellen på finansiering av MC?

Et sikret lån til kjøp av motorsykkel kan ha effektive renter helt ned mot 5% til 6%. Som regel må låntakeren da stille med minst 35% i egenkapital, mens banken låner ut resten.

Noen banker kan også tilby en lavere andel i egenkapital, men da må en regne med at rentebetingelsene blir dårligere. Lavere egenkapital betyr dermed at MC lånet vil koste deg mer i renter.

www.billigeforbrukslån.no/mc-lån kan du sammenligne MC lån uten sikkerhet til motorsykkel. Her vil du se at renten hos de billigste bankene starter fra rundt 8% til 9%. Slike priser er det imidlertid et fåtall kunder som får, fordi betingelsene som gis er basert på søkerens økonomi.

Har søkeren høy kredittscore får han eller hun bedre renter enn de med lavere kredittscore. Derfor kan de effektive rentene bli en god del høyere enn hva bankene reklamerer med. Gjennomsnittskunden har vanligvis effektive renter på omtrent 12% til 14%. Dette er igjen avhengig av størrelsen på lånet, og hvor lang tilbakebetalingstid som brukes.
 

Hvor mye kan jeg låne til motorsykkel med pant?

Tar du opp et lån til motorsykkel og sykkelen stilles som pant, er det normalt at lånesummen tilsvarer kjøpesummen for sykkelen, minus det du eventuelt stiller med i egenkapital.

Kravet til egenkapital varierer, men du kan ha som utgangspunkt at du bør ha 35% eller mer. Jo høyere egenkapital du har, desto mer vil banken være villig til å låne deg. Banken vil likevel vurdere din øvrige økonomiske situasjon, og ta hensyn til om du har inntekt nok til å betjene lånet.

 

Hvor mye kan jeg låne om jeg velger forbrukslån?

Det største forbrukslånet du finner i dag er på 600 000 kroner, mens det mest normale er inntil 500 000 kroner. Et kjennetegn på denne låneformen er at banken ikke stiller krav til hva pengene skal brukes til, så lenge formålet ikke bryter med norsk lovgivning.

Du kan derfor låne inntil 600 000 kroner til motorsykkel eller hva som helst annet, så lenge du er kvalifisert. Banken kredittvurderer deg og baserer avgjørelsen sin på om du har god nok økonomi til å betjene lånet.
 

Hva burde man så velge?

Har du egenkapital nok bør du velge et vanlig MC lån med sikkerhet. Rentebetingelsene dine blir da nesten alltid bedre enn om du bruker et forbrukslån uten sikkerhet.

Unntaket er dersom kjøpesummen er tilstrekkelig lav. I noen tilfeller vil det da kunne lønne seg å ta opp et usikret lån. Dette fordi gebyret for tinglysning vil fordyre det pantesikrede lånet noe.

For at et slik scenario skal være relevant må også nedbetalingstiden være tilstrekkelig kort. Ellers vil rentene på det usikrede lånet kunne medføre høyere totalkostnader, selv om du slapp tinglysningsgebyret. Forskjeller i størrelsen på eventuelle etableringsgebyr vil også spille en rolle.
 

Finne riktig type finansiering

Velger du forbrukslån uten sikkerhet for å finansiere en motorsykkel, er det om å gjøre å bruke tid på å finne riktig lån. Renteforskjellene på disse lånene er nemlig større enn det vi ser på tradisjonelle MC lån med sikkerhet. Kort fortalt betyr dette at du må innhente så mange lånetilbud som mulig, og dernest velge det som koster deg minst penger.

Send enten separate søknader til forskjellige banker eller bruk en finansagent. Agenter innhenter tilbud på dine vegne, ofte fra så mange som 15-20 ulike banker. Søknaden er alltid uforpliktende, uansett om du søker selv eller bruker en agent.

 

Viktig om forsikring av motorsykkelen

Låner du til MC fra en bank som tar pant i motorsykkelen, vil de også stille krav til hvilken type forsikring du må ha. Er sykkelen dyr og lånesummen stor? Da vil banken kreve at du tegner full kaskoforsikring. Det er i bankens interesse at du ikke havner i en situasjon der sykkelen blir verdiløs.

Kjøper du motorsykkel finansiert gjennom et forbrukslån, bør du forsikre sykkelen etter samme prinsipp som om du tok opp et MC-lån med pant. Å spare på forsikring kan bli en dyr affære. Erstatningssummen i forsikringen bør ligge så nær som mulig den lånesummen du skylder banken.

Avsluttende tips: Du kan sammenligne priser på finansiering av bil, båt, MC og caravan her: Finansportalen.no/bank/lan-til-bilbatmccaravan. Finansportalen er en offentlig side som hjelper deg med å sortere ut banker.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS