Elever deltar på Innovasjonscamp
Elever får oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. (Illustrasjonsfoto)

Elever deltar på Innovasjonscamp

Elever fra Finnmark på tur til Alta. De skal delta på Innovasjonscamp i Alta 15. og 16. oktober.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.10.2019 15:45

223 elever fra videregående skoler i Alta, Hammerfest, Vardø, Kirkenes, Båtsfjord, Karasjok og Lakselv skal delta på Innovasjonscamp i Alta 15. og 16. oktober. 

Innovasjon Norge Arktis er oppdragsgiver.

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. 
Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Bakgrunn for oppdraget:
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. I praksis betyr dette at verden kom med en bestilling til alle som har ressurser til å bidra til denne utviklingen.

Dere som fremtidens ledere, bedriftseiere og arbeidstakere vil ha stor påvirkningskraft på utviklingen av verden. Derfor vil vi i Innovasjon Norge utfordre dere på å komme med forslag til løsninger på hvordan vi skal kunne nå disse målene, heter det i en pressemelding fra Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapparbeiderparti/


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS