Må tørre å bestemme

--Kommunestyret må allerede i juni bestemme hvordan den fremtidige organiseringen skal være, sier varaordfører Lars Helge Jensen (Høyre).
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 04.06.2009 21:40

Lars Helge Jensen, vil legge ned avdelingsstyrene.
--Kommunestyret må allerede i juni bestemme hvordan den fremtidige organiseringen skal være, sier varaordfører Lars Helge Jensen (Høyre).

På det siste møtet i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester, var det problem med å finne politikere slik at avdelingsstyret ble beslutningsdyktig. Til slutt møtte 3 representanter opp slik at organet kunne fatte vedtak. 

--Jeg har forstått at andre råd og utvalg sliter med det samme. Mange politikere er opptatt på andre områder og har ikke tid til å delta på møter, sier Jensen.

Høyre har flere ganger foreslått å legge ned avdelingsstyrene, men forslagene har ikke fått flertall.

Med dagens organisering blir mange saker behandlet tre ganger. Avdelingsstyresaker som har budsjettmessige konsekvenser, må innom formannskapet før vedtak kan fattes av kommunestyret. I tillegg kommer behandlingen i partiene. Hvis en sak er kontroversiell, blir den gjerne utsatt et par ganger.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS