Må være godt forberedt

--Ordfører er skeptisk til å ta noe møte med Rica Hotels om Nordkappavgifta før kommune er beredt til å gjøre det, sa ordfører Kristina Hansen (Arbeiderparti) i sitt svar på en interpellasjon.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.04.2009 15:41

--Ordfører er skeptisk til å ta noe møte med Rica Hotels om Nordkappavgifta før kommune er beredt til å gjøre det, sa ordfører Kristina Hansen (Arbeiderparti) i sitt svar på en interpellasjon.

Det var leder i SV Torger Samuelsen som hadde fremmet en interpellasjon der han spurt om når kommunen skulle ha det første forhandlingsmøtet med Rica om Nordkappavgiften.

Formannskapet nedsatte april 2008 et utvalg for å arbeide videre med saken. I utvalget sitter ordfører, Torger Samuelsen, Bjørn-Ronald Olsen og teknisk sjef.

--Utvalget har hatt ett møte og bestemte at det skal utredes hvilke virkemidler kommunen kan benytte før en går i dialog med Rica Hotels. Hensikten er å sette seg selv i stand til å kunne oppnå størst mulig ringvirkninger for kommunen som samfunn, sa Hansen.

Samuelsen foreslår at det første møte med Rica skal finne sted når Rica-sjefene er på Nordkapp under lansering av den nye filmen.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS