Ble 39 færre

Det ble i løpet av fjoråret 39 færre innbyggere i Nordkapp kommune. 1. Januar 2009 var folketallet 3 180 innbyggere.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 19.02.2009 12:44

Det ble i løpet av fjoråret 39 færre innbyggere i Nordkapp kommune. 1. Januar 2009 var folketallet 3 180 innbyggere.

Nordkapp hadde i 2008 en nettoutflytting på 36. 

Av de kommunene i Finnmark som fikk fraflytting i 2008, har Nordkapp en mindre relativ tilbakegang enn de fleste. Verst gikk det utover Kvalsund. Der var nedgangen på 5,46 prosent, mens Nordkapp gikk tilbake med 1,23 prosent.

Skal kommunen følge lønns- og prisveksten i rammeoverføringer fra staten, måtte veksten i folketallet i 2008 vært på 1,29 prosent som er landsgjennomsnittet.

Nedgangen i folketallet i 2008, fører på sikt til at Nordkapp får 1,4 millioner kroner mindre i rammeoverføringer fra staten. Det betyr at de siste årene med folketallsnedgang ikke blir kompensert av småkommunetilskuddet (10,8 millioner kroner) som Nordkapp får i 2010.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS